Diriliş Gerçeği #2

Hristiyanlığın dayanaklarını çürütme girişiminde dirilişle ilgili olarak daha önce hiç görmemiş olduğum dokuz açık gözlemle karşılaştım.
GÖZLEM 1 – Tarihin Tanıklığı
Diriliş üzerindeki araştırmama başlamadan önce bu konuda ne kadar çok tarihsel, belgesel ve yasal kanıtların bulunduğundan haberim yoktu.
Roma Tarihi Uzmanı
Oxford Üniversitesi tarih profesörlerinden, üç ciltlik “Roma Tarihi” adlı kitabın yazarı olan Profesör Thomas Arnold, tarihsel gerçekleri anlamakta delillerin değerini çok iyi kavramıştır.Bu ünlü tarih profesörü şöyle demiştir: “Yıllarca geçmiş zamanların tarihini araştırıp,tarihsel olayların delillerinin geçerli olup olmadığını inceledim. İnsanlık tarihinde Mesih’in ölüp dirilmiş olduğu gerçeğinden daha gerçek, tamamıyla inandırıcı delillerin bulunduğu başka bir tarihsel olayla karşılaşmadım.”