Diriliş Gerçeği #16

İsa Mesih’in duruşması, haçlanması ve dirilişi üzerine yayınlanmış en güzel eserlerden birisi, New York eyaletinin en yüksek Mahkemesi’nin eski başkanı Walter M. Chandler tarafından yazılmış olan 2 ciltlik eser The Trial of Jesus (İsa’nın Duruşması)’dır. (Duruşmayla ilgili diğer bir yetkili kaynak, Josef Blinzler’in The Trial of Jesus (İsa’nın Duruşması)’dır.)Chandler’in şahidin tanıklığını ele alış biçimi aşırı derecede değerlidir. Yeni Antlaşma’nın diriliş kayıtlarının doğruluğunu analiz etmek için mükemmel bir kaynak. Yazar,bu eserin okuyucusunun Mesih’in dirilişiyle ilgili etkenleri anlamasını büyük bir şekilde geliştireceğine inanmaktadır