Diriliş Gerçeği #18

Bir şahidin tanıklığı aynı şey için tatmin edici bir şekilde tanıklık eden başka şahitler tarafından doğrulanıyorsa, çok güçlenir. Doğrulayıcı şahitlerin sayısı arttıkça, sahtekarlık ve hilekarlıklar engellenmiş olur, tanıkların güvenilirliği daha da doğrulanmış olur. İfade veren tanıkların tanıklığıyla doğrulayanların arasındaki uyum, kanıtların varlığında haklı ve uygun bir tutarlılığı dolaylı olarak göstermektedir. Materyal noktasında radikal bir farklılık sadece güçlendirmeyi boşa çıkarmaz, tanıklardan birisinin ya da her ikisinin de güvenilirliğini yok eder.