Diriliş Gerçeği #19

Şimdi Müjdecilerin tanıklıklarının uyumlarını insan tecrübesiyle incelememize izin verin. Bu, Starkie tarafından tanımlanan tanıkların güvenilirliklerinin hukuksal testinin dördüncüsüdür. Tecrübeyle tanıklığın uyması, tanıkların güvenilirliği için uygulanan en etkili ve evrensel testtir. Uygulanmasının hukuki yargılanma yöntemlerine ve mahkemelere bağlı olmadığına dikkat edilmesi gerekir.