Diriliş Gerçeği #21

Benzerlik ve uyumla ilgili başka bir olaya bakalım. Çarmıha gerilmeyi anlatırken Aziz Yuhanna şunları yazmıştır: “Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.” Eski şüpheci eleştiriler Kurtarıcı’nın böğründen kan ve su çıkmasıyla ilgili yazıları reddetmiştir. Bunun birinci sebebi, diğer Müjdecilerin bu olaydan bahsetmemesi; ikinci sebebi de iddia edilen şeyin bilimsel olmamasıdır.