Diriliş Gerçeği #3

“İnsanlık tarihinde hiçbir duruşma, iki bin yıl kadar önce kendisini izleyen küçük bir kalabalıkla Kudüs’e girip tutuklanan ve suçlanıp öldürülen bir Yahudi din önderinin duruşması kadar anlık sonuçlara sahip olmamıştır. Tarihte İbrani şair Moraştili Mika, Grek filozof Sokrat, İtalyan bilim adamı Galileo ve Hollandalı Yahudi filozof Spinoza’nın aforoz edilmesi gibi iz bırakmış bir çok duruşma vardır. Yine de bunların hiç birisi insanların yaşamında Nasıralı İsa Mesih’in duruşması ve ölümü gibi kesin değişikliklere neden olmamışlardır.” Robert Gordis A.B.D. Yahudi Teoloji Okulu