Diriliş Gerçeği #5

Mesih’in farklı kişilere olan birçok görünüşlerini çevreleyen gerçeklerle bu halüsinasyon teorisi uyum sağlayabilir mi?
“Halüsinasyon” kelimesi “aklın kendi başına gezinmesi, boş konuşma, gevezelik etme” anlamına gelen Latince “alucination” teriminin İngilizceleştirilmiş bir şeklidir. “Halüsinasyon” kelimesi, 19. yüzyıla kadar psikoloji ve tıpta teknik bir terim olarak kullanılmamıştır. Doktor Sarbin ve doktor Juhaz, “halüsinasyon” kelimesinin muhtemelen 19. yüzyıldan günümüze kadar hiç değiştirilmeden gelmiş olan psikoloji terimleri arasında tek olduğunu vurgulamaktadırlar.

Amerikan Psikiyatri Derneği’nin resmi sözlüğü “halüsinasyon” kelimesini, “gerçek bir dış uyarıcının var olmaması durumunda sahte bir duygusal algılama” olarak tanımlamaktadır.Psikiyatri Sözlüğü bunu şu şekilde açıklamaktadır: “Bir dış nesnenin var olmaması durumunda gösterilen algılama.” Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Psikoloji Bölümü’nden Dr. J.P. Brady’nin yazdığı “The Verdicality of Hypnotic Visual Hallucinations” (Hipnotik Görsel Halüsinasyonun Hükümleri) başlıklı bir makalesinde bunu “objektif olarak var olmayan nesnelerin veya ışık huzmelerinin algılanması” olarak tanımlıyor.