Diriliş Gerçeği #6

Dr. Bill White, birçoklarının Mesih’in gömüldüğü yer olduğuna inandıkları,Kudüs’teki Bahçe Mezar’da görevlidir. White’ın gözlemlerine göre; “Yahudi yetkilileri,Elçilerin diriliş vaazları karşısında çok öfkelenmişlerdi. Yayılmasını engellemek için ellerinden geleni yaptılar ama uğraşları boşunaydı. Eğer Mesih’in bedeni Aramatya’lı Yusuf’un koyduğu yerde hâlâ duruyor olsaydı, elçilerin iddialarını çürütmek için İsa’nın mezarını açıp, kendisine Mesih diyen kişinin haçlanmış bedenini dışarı çıkarıp, halka göstermekten daha basit ne olabilirdi?”