Diriliş Gerçeği #7

Uzun yıllar boyunca bir ifadenin nasıl bozulacağı ve bir tanığın yalan söyleyip söylemediğini anlama üzerine üniversitede ders vermiş olan Harvard hukuk profesörü Simon Greenleaf şöyle bir sonuç çıkarmaktadır: “Eğer Mesih İsa gerçekten ölümden dirilmiş olmasaydı ve bu gerçeği bildikleri herhangi bir başka gerçek kadar kesin olarak biliyor olmasalardı,anlattıklarında gerçekleri doğrulamakta ısrarcı olabilmeleri imkansız olurdu.
“Askeri savaş tarihinde bu kahramanca değişmezlik, sabır ve korkusuz cesarete benzer bir örnek bulunmaktadır. İnançlarının temellerini ve öne sürdükleri büyük etkenlerin ve gerçeklerin delillerini tekrar gözden geçirmek için bütün muhtemel nedenlere sahiptiler…”