Diriliş Gerçeği #9

Boş bir mezarın olduğu gerçeğini kabul eden hem Roma hem de Yahudi kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar, Yahudi tarihçi Josephus’tan tutun da, Toledoth Jeshu diye adlandırılan beşinci yüzyıl Yahudi el yazmalarına kadar çeşitlilik göstermektedir. Maier bununla ilgili şöyle diyor: “En kuvvetli tarihsel kanıtlardan olan düşmana ait bir kaynaktan olumlu bir delil. Bunun asıl anlamı; eğer bir kaynak, kendisinin taraf olmadığı bir gerçeği kesinlikle kabul ederse, o zaman bu gerçektir.”