İsa Mesih Eşsizdir #1

Zamanında dalga geçmek için Hristiyanlığı incelediğimde, İsa Mesih’in şahsen araştırdım ve araştırmaya başladığım an beklediğimden ve diğerlerinde gördüklerimden farklı bir şey öne çıktı. Diğerleri, Rabbin peygamberi olduklarını, Rabbin elçisi ve büyük bir peygamber olduğunu söylüyordu. Ama İsa Mesih Rab olduğunu iddia ediyordu.

Şaşırabilirsiniz, evet! Ben de “Voav?!” dediğimi hatırlıyorum.