İsa Mesih Eşsizdir #2

Mesih İsa’yı bu kadar eşsiz kılan şey, kendisinin ölümlü bir peygamber, iyi bir adam ve elçi olduğunu iddia etmemesidir. Vücut bulmuş Rab olduğunu, Rabbin kendisi ve Tanrı’nın Oğlu olduğunu iddia etmiştir. Size, West Virginia Üniversitesi’ndeki bir felsefe profesörüyle yaptığım sohbetten bahsetmek istiyorum.