İsa Mesih Eşsizdir #3

Profesör bana, Yeni Antlaşma’nın hiçbir yerinde İsa’nın Tanrı olduğunu iddia etmediğini söylemişti. Yuhanna 5’i inceledikten sonra, Yuhanna 10. Bölüm, 27-36’ya geçtim. 

İsa Mesih şöyle diyor, “Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür, onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.” Neden? “Çünkü Ben ve Baba biriz.”