İsa Mesih Eşsizdir #4

Yuhanna 5 ve 10’dan alıntı yaptıktan sonra: Mesih İsa, Rab olduğunu iddia etti ve Yahudiler bunu anladı mı?

Profesör şöyle dedi, “Hayır, başka hiçbir müjde Mesih İsa’nın Rab olduğunu iddia ettiğine değinmez.” 

“Hiçbiri mi?” dedim, “Hiçbiri” dedi. Ben de Matta 16. Bölüm, 13-17’ye bakalım dedim.