İsa Mesih Eşsizdir #6

Profesöre ve sınıfa, profesör “Markos müjdesinin hiçbir yerinde Mesih İsa, Rab ya da insan bedenindeki Tanrı olduğunu iddia etmemiştir.” dedikten sonra Markos 14. Bölüm 60-64’e bakalım dedim, Mesih İsa’nın yargılanmasına.