Marangozdan da Öte #6

ÖLÜ BİR MESİH NE İŞE YARAR?
Aslına bakılırsa birçok insan iyi nedenler uğruna canını vermiştir. Vietnam savaşını protesto etmek için San Diego’da kendini yakan öğrenciyi hatırlayın. Altmışlı yıllarda birçok Budist, dünyanın dikkatini Güneydoğu Asya’ya çekmek için kendilerini yaktılar.
Elçilerin iyi nedeni ise çarmıhta ölmüştür. Elçiler, İsa’nın Mesih olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden ölebileceği akıllarına bile gelmemişti. Mesih İsa’nın Tanrı’nın Egemenliğini kuracağını ve İsrail’i yöneteceğini sanıyorlardı.