Mesih İsa’nın Tanrılığı #2

Mesih İsa, Eski Antlaşma’da Tanrı için kullanılan isimleri ve unvanları üzerine alıp, insanların Kendisini bu isimlerle çağırmasına izin vermiştir. Yahudi din önderleri bu duruma o kadar sinirlenmişlerdi ki, İsa’yı dine hakaretten öldürmek istediler. Yahudi yetkililerinin, bu Galileli öğretmenin Yüce Tanrı olduğunu iddia ettiğinden hiçbir şüpheleri yoktu.

Şimdi birisi karşı çıkarak, ‘Mesih İsa’nın bu tanrısal isimleri ve unvanları üzerine alması, O’nu Tanrı’yla bir yapmaz’ diyebilir. Birçok kişi aynı isme ve unvana sahip olabilir. Veya John Smith adlı bir şahıs, aynı zamanda hem bir adam, hem bir koca, hem de bir satış müdürü olabilir. Ancak bazı isim ve unvanlar vardır ki, sadece bir kişiye ait olur. Örneğin; sadece bir ‘Birleşik Devletler Başkanı’ unvanı vardır…

Sonuç olarak Kutsal Kitap’ın Mesih İsa için kullandığı birçok isim ve unvan sadece Tanrı’ya aittir.