Mesih İsa’nın Tanrılığı #4

Tanrı’nın Mesih İsa’da olan yetkisi, Mesih’in tapınılma hakkını üzerine almasında görülür. Mesih İsa ayrıca, Kendisini diriltme gücüne sahip olduğunu ve bunun yanı sıra Tanrı’nın yetkisiyle konuşma gücüne sahip olduğunu iddia etmiştir.

Kutsal Yazılar’da tapınma konusu kadar açıkça bahsedilen konu azdır. Hem Eski Antlaşma, hem de Yeni Antlaşma sadece Tanrı’ya tapınılması gerektiğini vurgulamaktadır. Mesih İsa Şeytan’a şöyle demiştir: “Rab’bin olan Tanrı’ya tapınacaksın ve yalnızca O’na kulluk edeceksin” (Matta 4:10; Luka 4:8). Hiçbir insana veya meleğe tapınılmaması gerekiyordu (Matta 4:10; Vahiy 19:20; 22:8-9). Tanrı’nın ‘görkemini’ başkasına vermeyeceği yazılmıştır (Yeşaya 42:8).