Mesih İsa’nın Tanrılığı #5

TANRI, İSA MESİH’TE İNSAN OLDU
Kutsal Yazılar Mesih İsa’nın hem tam olarak insan, hem de tam olarak Tanrı olduğunu Öğretir. Pavlus, “Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor” (Koloseliler 2:9) demiştir. Mesih İsa, tamamen Tanrı ve insan olduğundan dolayı, Baba’yla ve Kutsal Ruh’la eşsiz bir ilişki içerisindedir.