Mesih İsa’nın Tanrılığı #6

İlk çağ İnanlılar Topluluğu’nun, İsa Mesih’in Tanrı’sallılığına olan tanıklığı oldukça açıktır. İlk kilise babalarının ve düşünürlerinin yazdıklarına bakarak, bu üstün öğretiye inandıklarını kanıtlayabiliriz.

Kilise babalarının yazmış oldukları belgelerde Mesih’ten ‘sonsuz,’ ‘beden almış olan Tanrı,’ ‘yaratıcı’ vb. çeşitli tanrısal üvanlarla bahsedilir. Bazılarından alınan örnek alıntılar şöyledir:

Polikarp (İ.S. 69-155): İzmir episkoposu, elçi Yuhanna’nın öğrencilerindendi. Polikarp şöyle yazmıştır; “Rab’bimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası, sonsuz Başkahin’in Kendisi, Tanrı olan İsa Mesih, sizleri imanda güçlendirsin….”