Mesih İsa’nın Tanrılığı #7

Bugün, Mesih’in Tanrısallığına karşı çıkan veya anlama zorluğu çeken birçok insan vardır. Bunlardan bazılarını bu bölümde Kutsal Yazılar ışığında kısaca ele alacağız.

Mesih İsa, “Baba benden üstündür” demiştir (Yuhanna 14:28).Mesih’in tanrısallığına karşı duran birisi, “Bu ayet Mesih’in Tanrı’nın altında olduğunu gösterir” diyebilir.