Mesih İsa’nın Tanrılığı #8

Tüm kanıtları inceleyen bir kişinin, İsa Mesih’in tanrısallığına inanıp inanmayacağına karar vermesi gerekir. Kendilerine Mesih İnanlısı diyenlerin de kabul edeceği gibi, Mesih İsa yaşamış, ölmüş, gömülmüş ve dirilmiştir. İsa Mesih şöyle der: “Benim O olduğuma
iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz” (Yuhanna 8:24).Pavlus şöyle yazmıştır: “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın” (Romalılar 10:9). Eğer Mesih Tanrı’ysa ve kurtuluş için O’nun tanrısallığına inanmak gerekiyorsa, vereceğimiz karar çok önemlidir.