O Dirildi.

Mesih İsa ölümden dirildi! O, insanların en büyük düşmanlarından biri olan ölümü yendi. Mezar O’nu tutamadı. Mesih İsa, üçüncü gün sarılı olduğu keten bezlerden, aynı bir kelebeğin kozasından ayrılıp çıkması gibi ayrılarak çıktı. Mesih İsa’nın bedeninin yattığı yerde şimdi yalnızca keten bezler duruyordu. Rab İsa Mesih, bir gün O’na iman eden herkesin alacağı gibi görkemli bir beden içinde dirildi! Kutsal Yazılar bu
nedenle şunları bildirir: “Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığı ile geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığı ile gelir. Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak!” (1.Korintliler 15:20-22)