Ölüm Yenildi

Kutsal Yazılar, Adem’in “öldüğünü” söylerler. (Yaratılış 5:5) ve onun yersel öyküsü böylece son bulur. Aynı durum Adem’in soyu için de geçerlidir. Yaratılış kitabının beşinci bölümünde onların mezar kitabeleri de yazar: “Ve o öldü. …o öldü.”
Günah hastalığının bulaşmış olduğu erkeklerin ve kadınların tarihi böyledir. Yaşadılar, öldüler ve gömüldüler; bu durum her kuşak ve her yüzyıl için geçerliliğini sürdürdü. Ama Mesih’in öyküsü bir mezarda sona ermedi!