Tanrı’nın İmzası

Yasal belgelerin çoğu resmi bir imza gerektirirler. Tanrı’nın yetkili kayıtları ve antlaşmaları olduklarını iddia eden Eski ve Yeni Antlaşma
Yazıları, bir kalem ile atılan bir imzaya değil, yerine gelen peygamberlikler olarak adlandırılan ve eşi benzeri olmayan bir imzaya sahiptirler.