Baskın Etki

Her insanın yaşam dokusunda anne ve babanın baskın etkileri gözükür. İster olumlu isterse de olumsuz olsun. Bu öykünün kahramanı bir ebeveyninden olumlu diğerinden ise olumsuz olarak etkileniyor. Birisi için çirkin ve sevimsiz iken ,diğeri için bir hazineydi. Kalbi ,aklı ve hayatı zincirlerden kurtulana dek hangisinin doğru olduğuna asla emin olamadan kargaşa dolu bir hayata maruz kaldı.